استاد محمد سزار ناروییدرباره فروشگاه شلاق ایران

فروشگاه شلاق ایران

اولین تولیدی انواع شلاق در ایران

با مدیریت استاد محمد سزار نارویی

هنرمند و مرد شلاق ایران

قهرمان هنرهای رزمی بازیگر و بدلکار سینما

برترین استعداد در برنامه عصر جدید سال ۹۸

برترین کارافرین موفق در برنامه میدون شبکه  ۳