درباره استاد سزار

استاد محمد نارویی معروف به سزار قهرمان هترهای رزمی هنرمند بین المللی تولیید کننده و کار آفرین برتر سال ۹۸ در برنامه میدون شبکه ۳ استعداد برتر در برنامه عصر جدید در،سال ۹۸ بنیانگذار سبو ورزشی و هنری شلاق در ایران